Dr n.med. Michał Jonasz

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Specjalista w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudniony w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii na stanowisku Adiunkta. Uczestnik i prelegent licznych szkoleń i sympozjów z dziedziny chirurgii stomatologicznej, protetyki i stomatologii estetycznej. Autor publikacji w prasie naukowej i specjalistycznej.

KURSY I SZKOLENIA

« of 4 »

 

Lek. dent. Angelika Krupska-Jonasz

Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej w 2006r. Specjalista w dziedzinie leczenia endodontycznego pod mikroskopem i stomatologii estetycznej. Domeną Pani doktor jest stomatologia minimalnie inwazyjna i odbudowy pełnoceramiczne. Cierpliwość, skrupulatność i dokładność oraz zaangażowana w pracę z pacjentem to jej główne atuty. Stosuje najnowocześniejsze metody leczenia i stale podnosi swoje kwalifikacje.

KURSY I SZKOLENIA

« of 5 »

Lek. dent. Klaudia Chilarzewska (Rojewska)

Ortodoncja

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W DentalWhite zajmuje sie leczeniem ortodontycznym dorosłych. Stosuje nowoczesne metody leczenia ortodontycznego w celu uzyskania prawidłowej pozycji zębów oraz relacji zgryzowej. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Uczestniczka kursu specjalizacyjnego z ortodoncji Master of Science in Orthodontics na austriackim Uniwersytecie w Krems an der Donau. Stale bierze udział w szkoleniach ortodontycznych w kraju oraz za granicą, podnosząc swoje kwalifikacje.

« of 5 »

 

Lek. dent. Aleksandra Majewska

Endodoncja pod mikroskopem, protetyka

Ab­sol­went­ka kie­run­ku le­kar­sko­–den­ty­stycz­ne­go na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym. Spe­cja­li­zu­je się w sto­ma­to­lo­gii za­cho­waw­czej, en­do­don­cji, sto­ma­to­lo­gii es­te­tycz­nej oraz sto­ma­to­lo­gii dzie­cię­cej. Uczest­nicz­ka licz­nych szko­leń i kon­fe­ren­cji, sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje. Walczy o każdy ząb i drobiazgowo analizuje wszelkie możliwości leczenia. Satysfakcja pacjenta jest dla niej największą nagrodą.

KURSY I SZKOLENIA

« of 2 »


Lek. dent. Ewa Sobowska

Stomatologia zachowacza, stomatologia estetyczna, endodoncja pod mikroskopem

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej, stomatologii estetycznej, protetyce oraz endodoncji mikroskopowej. W swojej praktyce kieruje się zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej. Chcąc zagwarantować najwyższy poziom przeprowadzanych zabiegów, w swojej codziennej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach. W pracy z pacjentem kładzie duży nacisk na dokładność, staranność oraz estetykę wykonywanych prac.

« of 3 »

 

Lek. dent. Katarzyna Bolek

Ortodoncja

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Staż podyplomowy odbyła w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie. Obecnie w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie Zdrowia Publicznego w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku rozwoju zawodowego ortodoncja stanowiła główny obszar zainteresowań. Stale poszerza swoją wiedzę pracując klinicznie pod okiem specjalisty ortodoncji. Rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w  kursach praktycznych i teoretycznych z zakresu ortodoncji. Zajmuję się leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych aparatami stałymi i ruchomymi. Do swojej pracy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Dużą wagę przywiązuje do kompleksowego leczenia pacjenta.

KURSY I SZKOLENIA

« of 3 »

Lek. dent. Filip Mikołajczyk

Chirurgia i implantologia

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podczas studiów był Stypendystą Rektora UMP (stypendium dla najlepszych studentów) oraz Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Po odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej. Aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z chirurgii szczękowo – twarzowej w ramach rezydentury w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej w kraju i za granicą.

 

Lek dent. Emilia Majewska

Stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia dziecięca

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bezustanie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą. Podąża za najnowszymi rozwiązaniami w stomatologii, wykorzystując je w codziennej praktyce. Pracuje z użyciem lup i mikroskopu, co pozwala osiągnąć największą precyzję i jakość leczenia. Kieruje się zasadą, że każda wizyta może przebiegać bezboleśnie i komfortowo.  Największą satysfakcję czerpie z uśmiechu i zadowolenia pacjenta po zakończonym zabiegu. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej i endodoncji pod mikroskopem.

 

KURSY I SZKOLENIA

« of 2 »

 

Hig. Stom. Magda Dylewska

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna Magda Dylewska – wybielanie, usuwanie złogów nazębnych

Staranność, sumienność i delikatność to główne cechy Pani Magdy. Do każdego pacjenta podchodzi z ogromną empatią i dbałością o szczegóły. W swojej pracy stara się nie tylko wykonywać zabiegi higienizacyjne, ale ponadto dokładnie tłumaczy i demonstruje skuteczne metody czyszczenia zębów. Zajmuje się także wybielaniem oraz innymi zabiegami z zakresu Higieny Stomatologicznej. Nieustannie się rozwija i uczestniczy w kursach i zjazdach Towarzystwa Higienistek i Asystentek Stomatologicznych.

 

 

 

Hig. Stom. Edyta Gronowska-Olesiejuk

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna Edyta Gronowska-Olesiejuk  – wybielanie, usuwanie złogów nazębnych

Pracuje jako higienistka stomatologiczna już przeszło 20 lat. Jest również mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Zarządzanie służbą zdrowia w SGH. Była uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji. Jest wykładowcą na kierunku higiena stomatologiczna. Dziś sama prowadzi szkolenia z zakresu Profesjonalnej Higienizacji oraz Asystowania w Ortodoncji. Wie, jak ważna w tym zawodzie jest praktyka, dlatego też na szkoleniach stawia na dużą ilość zajęć praktycznych. Prowadzi zajęcia przy pacjencie, gdzie uczestnicy już na samym początku zdobywają doświadczenie oraz mogą wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę.